Poreski sistem u Crnoj Gori

Stranim kompanijama u Crnoj Gori je zagarantovan jednak pravni tretman kao domaćim kompanijama. Strani investitor može poslovati u Crnoj Gori kao pravno lice ili kao samostalni preduzetnik. Izraz „strani investitor“ odnosi se na privredno društvo koje je u Crnoj Gori osnovao stranac, odnosno strano pravno lice, čiji je udio u investicionom kapitalu veći od 25% od ukupno uloženog kapitala. Ne postoji ograničenje iznosa kapitala uloženog u Crnu Goru. Strani investitori se podstiču da slobodno ulažu u bilo koju industriju. Strani investitori mogu kupiti sve vrste nekretnina, kao što su poslovni prostori, rezidencijalne nekretnine ili zemljište. Ulaganje u Crnu Goru je sigurno i pouzdano. Nekoliko velikih međunarodnih osiguravajućih kompanija sada obezbjeđuje polise osiguranja stranim kompanijama koje posluju u Crnoj Gori.

Poreski sistem u Crnoj Gori

Poreski sistem u Crnoj Gori čine:

 • Porez na dobit preduzeća – Poreske stope na oporezivu dobit su:
  9% na dobit do 100.000 €
  12% + 9.000 € na dobit od 100.000,01 € do 1.500.000,00 €
  15% + 177.000 € na profit preko 1.500.000,01 €
 • Porez na lični dohodak – 9% ili 15% (primenjivo na bruto mesečne zarade iznad 1000€)
 • Porez na dodatu vrednost (PDV) – primenjuju se dve pozitivne stope poreza na dodatu vrednost (PDV):
  standardna stopa od 21%
  smanjena stopa od 7% i nulta stopa
 • Porez na nekretnine – ovaj iznos zavisi od opštine u kojoj se imovina nalazi.
 • Porez na promet nekretnina (u slučaju kupovine novoizgrađene nekretnine, porez na promet se ne primenjuje)

Za Nekretnine vrijednosti do €150.000  3% od vrijednosti nekretnine

Za Nekretnine vrijednosti preko €150.000 - €4.500 + 5% od vrijednosti koja prelazi €150.000

Za Nekretnine preko €500.000 - €22.000 + 6% od vrijednosti koja prelazi €500.000

 • Doprinosi za socijalno osiguranje – doprinos za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti
 • Akcize
 • Takse – administrativne, sudske, komunalne i registracione takes
 • Carine – Prema zakonu, investitori mogu imati pravo na oslobođenje od plaćanja carine

Crna Gora

Investicije i poslovanje u Crnoj Gori

Infrastruktura i transport

Gdje investirati

Najbolje od Crne Gore