Autoput u Crnoj Gori

Autoput Princeza Ksenija, otvoren u julu 2022. godine, jedna je od najvećih infrastrukturnih investicija u Crnoj Gori, sa uloženih 900 miliona evra. Autoput je jedna od dionica šireg projekta koji će povezati lučki grad Bar na jugu Crne Gore sa sjeverom Crne Gore. Autoput u Crnoj Gori će se ubuduće povezivati sa autoputem u Srbiji, a dalje na evropsku mrežu koridora u centralnoj i jugoistočnoj Evropi. To će doprinijeti boljoj putnoj povezanosti čitavog regiona. Strateški, ovo je od velikog značaja za razvoj biznisa i turizma u Crnoj Gori, prije svega zbog toga što će Crna Gora kao destinacija biti bolje pristupačna drumskim putevima.

Crna Gora

Investicije i poslovanje u Crnoj Gori

Infrastruktura i transport

Gdje investirati

Najbolje od Crne Gore